">In english

Blackebergsbacken

 I augusti 2015 lämnade Nyréns tillsammans med HSB in ett markanvisningsförslag på nio flerbostadshus utmed den norra sidan av Blackebergsbacken i Blackeberg. Av de nio flerbostadshusen i förslaget tilldelades HSB markanvisning på sex flerbostadshus med cirka 130 bostadsrättslägenheter.

Läs mer

Förslag till gestaltning av det nya bostadsområdet tar avstamp i platsens förutsättningar och karaktär. Förslaget har inspirerats av den dramatiska topografin med sina enastående utblickar och den omkringliggande naturen. Byggnaderna är varsamt inpassade i topografin med bevarad eller återskapad naturmark mellan byggnaderna. Där terrängen återskapats släntas marken och planteras med tall och enstaka ekar vilket låter Blackebergsskogen sila ner mellan husen till Blackebergsbacken.

Formspråket är enkelt och återhållsamt. Varje volym består av en rektangulär låda med sadeltak. Viss komplexitet och lekfullhet skapas genom balkongernas oregelbundenhet, takterrasserna och den intryckta entrén. Materialpalletten är begränsad till några få kvalitativa och hållbara material och färgskalan är inspirerad av platsens natur.

”Att passa in husen i naturen har varit en av de stora utmaningarna, berättar Johan Forssman, arkitekt på Nyréns. Vår ambition har varit att göra ett så litet markavtryck som möjligt.”

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Årtal
2015 (markanvisningsavtal klart 2016) DP start 2017
Illustration
Kalle Eliasson, E3D
År
Pågående
Kontaktperson