">In english

Bara backar

Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan Nyréns Arkitektkontor och HAAK Stenhus, med fokus på att gemensamt utveckla goda bostadskvalitéer och samtidigt pröva gränserna för och på ett klokt sätt använda det byggsystem för stenhus som HAAK Stenhus är kända för.

Läs mer

De nya bostäderna i Bara ligger högst upp på en av de mjukt formade kullarna i nordvästra kanten av samhället Bara, ca 6 km öster om Malmö. Bostäderna består av 15 villor unikt anpassade i sin utformning till platsen. 11 av villorna är inarbetade i topografin genom souterränglösningar. Villornas yttre gavlar vetter ut mot landskapet och utsikten över det skånska böljande odlingslandskapet med både Malmös och Lunds stadssiluetter som bakre fond. Villornas inre gavlar riktas in mot generösa trädgårdar som ligger i direkt anslutning till kullens topp och ett större naturområde med plats för både drakflygning och promenader.

Villorna får en stenhuskaraktär med tydliga geometriska former, där byggnadernas stenmaterial putsas i olika ockra-nyanser vilka ansluter till platsens markbeskaffenhet med lerjord i varma toner. Bara är historiskt känt för sina fina tegelbruk, här får de nya villorna högst upp på kullen ge uttryck platsens karaktär på ett nytt sätt. 

Nyréns och HAAK har gemensamt aktivt följt detaljplaneprocessen för området Bara Backar som nu är avslutad, i dagsläget byggs infrastrukturen, byggnation är inplanerad hösten 2018.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig arkitekt,
Sonia Andersson (tjänstledig)
År
Pågående