">In english

Baltzar city i Malmö

Projektet är en del av en stor förnyelse av det centrala medeltida kvarteret. Den del av projektet som kontoret fi ck ansvar för består av två bostadshus med butiker i gatuplanet som kompletteras med Claus Mortensens hus i kvartershörnet. Ett av bostadshusen fick en återuppförd jugendfasad i ornamenterade betongelement. Det större huset har ny fasad med grunda burspråk mot Balzargatan. Under den upplyfta gården fi nns hela kvarterets inlastning och garageinfart.

Läs mer

Adress: Baltzarsgatan 26-28, Malmö
Årtal: 1998-2002
Byggherre: Skanska hus AB
Yta: Ca 5500 m2

Arkitektur:
Johan Nyrén, ansvarig
Marika Axén, handläggare
Pia Erikson
Alf Högberg
Morgan Johansson
Eskil Svennebring

Landskap:
Bengt Isling, ansvarig
Magdalena Franciskovic, handläggare

År
2002