">In english

Äventyrskontoret, Finnboda

Kontor och evenemang, om- och tillbyggnad

Finnboda Varv har en mycket speciell karaktär och struktur med kvarvarande industribyggnader, kranar och stapelbäddar. Maskinhall 2 byggdes 1955 för att man där skulle kunna provköra båtmotorer. De upprustade lokalerna har tillförts en ny foajé och huvudentré mellan befintlig byggnad och berget. En ny trappa och nya våtenheter finns inom ett glasat nytt torn som reser sig utmed maskinhallens ena sida. Tillbyggnaden är utförd i glas och stål och anknyter till konstruktiva element i omgivningen. Inom den befintliga byggnaden har ett nytt våningsplan med möteslokaler tillskapats.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Kund:
HSB
År
2001
Kontaktperson