">In english

Änglahuset i Ystad

Änglahuset är ett välbekant korsvirkeshus i centrala Ystad med anor i 1500-talet. Här arbetar Nyréns antikvarier och arkitekter tillsammans med att utveckla fastigheten, på uppdrag av fastighetsägaren Ystadbostäder.

 

Läs mer

Uppdraget berör Änglahuset, eller Hans Raffns gård som den också kallas, och det intilliggande Skomakarlagets hus. Bebyggelsen har växt fram successivt sedan 1500-talet, och genomgick senast en stor renovering och bitvis rekonstruktion på 1950-talet. Änglahuset är skyddat som byggnadsminne sedan 1968.

För att på bästa sätt ta hand om Änglahusets stora kulturhistoriska värden har Ystadbostäder uppdragit åt Nyréns att ta fram en antikvarisk förundersökning. Den ska utgöra underlag för framtida underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Nyréns arbetar även med att se över fastighetens lokaler för att hitta arkitektoniska lösningar som går hand i hand med de kulturhistoriska värdena. 

 

Projekttyp
Fakta
Team:
Johanna Hadmyr, Sonia Andersson, Kajsa Berntzon, Olga Schlyter
År
Pågående