">In english

Älvstrandens bildningscentrum Hagfors

Skola från F-9 och gymnasium

Projektet är en storsatsning för en liten kommun. Man har samlat kommunens skolverksamhet från förskoleklass till gymnasium i en 6.500 kvm nybyggnad och 10.500 kvm ombyggnad för ca 900 elever. Detta bl.a. för samutnyttjande av resurser. Här finns även kommunens bibliotek, fritidsgård, kafé, Kulturskolan och Hagforsbadet.

Läs mer

Det här är ett samarbetsprojekt med LLP Arkitektkontor, Hagfors måleri, Nyréns inredningsarkitekter och Hagfors kommun efter en inbjuden tävling som vanns av LLP. Invigningen skedde i september 2010.

Vår uppgift har varit att arbeta med den lösa inredningen, planlösning och färgsättning för skolbyggnaderna. Vi har förhållit oss till den kraftiga färgsättningen på två sätt. I vissa delar har vi arbetat med bl.a. svarta möbler och björkmöbler som en neutral bas och på andra ställen har inredningen fått starkare kulörer i samklang med byggnadens färgsättning. Detta för att skapa mer lugn eller ge mer energi beroende på rummens funktion och utförande.
Projektet finns presenterat i tidskriften Arkitektur nr 6/2010.

Fakta
Team
Inredningsarkitekter Eva Nyberg, Johanna Köhlin Clarke, Kristina Jentzen
Arkitekt
LPP Arkitektkontor
Byggår
2007-2010
Bruttoarea
Nybyggnad 6.500 kvm, ombyggnad 10.500 kvm
Foto
Åke E:son Lindman
År
2010