">In english

Almvägen äldreboende

Bostäder i stadsdelen Fridhem, Gävle

Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” för att stödja kommunala arkitekttävlingar. Syftet är att bla lyfta fram kreativ arkitektur genom innovativa lösningar, höga boendekvalitéer med funktionell och ekonomisk genomförbarhet. Projektet Boinflytande för äldre i Gävle är ett projekt som berör utmanande frågor om boende för äldre, förändringsarbete genom dialog och stadsutveckling.

Den bärande idén i förslaget har utgångspunkten från trädgårdsstadens principer.      

Läs mer

Byggnaderna med 12-16 lägenheter är grupperade kring fyra mindre gårdar runt en gemensam park. Parken och den centralt placerade gemensamhetsbyggnaden är en viktig del och utgör en länk till andra verksamheter och boende i området. Den inre och yttre miljön samverkar med varandra och ger platsen en egen identitet. Förslaget visar en tydlig uppdelning mellan den privata, halvprivata och det offentliga rummet där alla delar samverkar med varandra och skapar spontana mötesplatser.

Förslaget visar attraktiva och innovativa bostäder med hög flexibilitet som ger yteffektiva lägenheter till lägre hyresnivåer. En viktig del i lägenhetsutformningen är att alla lägenheter är genomgående med generösa fönsteröppningar som ger fint ljus in i bostaden. Alla lägenheter har vidare minst en balkong eller uteplats för att skapa en känsla av rymnd.

Bostäderna med den gemensamma byggnaden och utemiljön kan med tiden utvecklas och förändras med på de boendes villkor.

Projekttyp
Fakta
Kund:
Gavlegårdarna
År
2012
Kontaktperson