">In english

Äldreboende Solbacken, Motala

På en sydvästsluttning i Motalas utkant ligger Solbacken, ett äldreboende om 50 lägenheter, med gemensamma utrymmen i form av bl a café och spa. Omgivningarna består av ett böljande landskap med villaområden och fina partier av bokskog.

Läs mer

Boendeenheterna i två plan är kopplade till en böjd huvudbyggnad, som innehåller huvudentré samt gemensamma utrymmen som samlingssal, café och spa.

Huvudbyggnaden formar med sin böjda form en entréplats, med angöring från Trollbergsgatan. Redan i entrén är byggnadens organisation tydlig för besökare och boende.

Samlingsrummet i direkt anslutning till entrén är ljust och öppet med dubbel takhöjd, och längre in ser man cafédelen med gårdskontakt. Från den övre våningens entresolplan har man kontakt med entréplanets café och spa. Detta grepp ger variation, överblickbarhet och en känsla av rymlighet i de gemensamma rummen.

De boende är samlade i grupper om åtta lägenheter i L-formade enheter, med kök och allrum i öppet samband, centralt i enheten. I köken finns ett stort burspråk som ger utblickar mot omgivningarna, medan allrummen vänder sig mot gården. Lägenheternas entréer nås från ett uppglasat galleri med utsikt mot gården. Lägenheten har en hall med pentry och förvaring bakom skjutdörrar. Rummet är väl proportionerat och har ett stort fönster med fönsterdörr.

I mellanrummen mellan boendeenheterna skapas småskaliga och varierade gårdsrum för de boende. Från Bergsättersvägen i söder kommer boendeenheterna att upplevas som tre fristående byggnader. Gårdarna är tänkta att planteras som lummiga sinneslundar, med gräsmattor, perennplanteringar och kryddträdgårdar. Alla boende har tillgång till minst en gård, antingen direkt från enheten eller via trappor från de stora gemensamma balkongerna.

I utformningen av byggnaden har ambitionen varit att ge de äldre en rik miljö både i upplevelsen av olika rum, ljusföringen i rummen, utblickar mot gård och omgivningar, tillgång till parken, kontakt med extern verksamhet och möjlighet att själva promenera runt på gårdarna.

Förhoppningen har också varit att ge personalen en tilltalande arbetsplats och att få besökare som gärna stannar en extra stund.

Fakta
Ansvariga arkitekter
Maria Uddén, Christina Nilsson-Collste
Landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medarbetare
Anders Hagberg, Johan Karlström, Ola Nilsson, Owe Lönnström, Johan Forsman
Fotograf
Max Plunger
År
2010
Kontaktperson