På ritbordet:

På ritbordet: Borås stadspark

Efter att Nyréns våren 2022 vann tävlingen Mittpunkten, om utvecklingen av Borås stadspark, har kontoret på uppdrag av Borås stad nu bearbetat tävlingsförslaget VISKning och tagit fram en fördjupad programhandling. 

Se projektet här

Lövholmen, Stockholm

Byggnadsantikvarier och stadsplanerare här på Nyréns har under lång tid varit engagerade i stadens omvandling av industriområdet Lövholmen vid Liljeholmen.

Se projektet här

Parkbelysning, Hagaparken

Parkbelysningen i Hagaparken hade länge haft ett stort behov av att rustas upp. På uppdrag av Statens fastighetsverk har Nyréns utvecklat parkens nya solcellsdrivna parklykta.

Se projektet här

Slakthusområdet visualisering vinterbild skridsko Fållan

Slakthusområdet, Stockholm

På Nyréns arbetar både antikvarier och landskapsarkitekter med att vidareutveckla Slakthusområdets mer än 100-åriga historia. Denna unika miljö sjuder redan idag av liv och en pågående storskalig omvandling.

Se projektet här

Havrekvarnen, Nacka

Tyvärr hade Havrekvarnen fått stå och sönderfalla under lång tid. Frågan blev, hur restaurerar vi en byggnad som behöver så passa stora ingrepp utan att förvanska den?

Se projektet här

Konstnärliga, Göteborgs Universitet

Målet är att Konstnärliga ska bli en samlande och kreativ mötesplats centralt i Göteborg, i nya byggnader som binds ihop med befintliga.

Se projektet här