På ritbordet:
Slakthusområdet, Stockholm

Hos Nyréns arbetar just nu antikvarier och landskapsarkitekter med att vidareutveckla Slakthusområdets mer än 100-åriga historia. I denna unika miljö, som redan idag sjuder av liv, pågår en storskalig stadsomvandling.

”Det är fantastiska miljöer att arbeta med, många speciella lösningar krävs för att skapa trivsamma miljöer som fungerar både till vardags och vid stora evenemang i arenorna intill. Just nu arbetar jag och mina kollegor med att utforma nya gatumiljöer och torg i områdets östra del, de så kallade Kulturkvarteren. Vi ritar även två nya parker, Fållan och Frötallen, i områdets västra del samt gator och fickparker i den södra delen. Parallellt med detta utreder vi komplexa klimatfrågor som både handlar om att hantera skyfall och värmeöar.”

Petra Lindeqvist

Landskapsarkitekt

”Vi på Nyréns kulturmiljö har arbetat med områdets kulturhistoriska värde sedan 2011 då vi för Stockholms stads räkning levererade den kulturmiljöutredning som fortfarande används i arbetet med områdets utveckling. Slakthusområdets historia och arkitektur kommer tas med in i en framtid som kommer att präglas av stora tillägg. I dag fungerar vi som stadens kulturmiljöstöd kring en serie detaljplaner som tas fram för områdets utveckling.”

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie


Kort om Slakthusområdet

År 1912 invigdes Stockholms första offentliga slakthus i Johanneshov, strax söder om Södermalm. Bland annat för att få kontroll över de stora brister i hygien och kontroll av kött som förekom runt om staden. Boskapsslakt avvecklades och livsmedelsproduktionen har succesivt avvecklats under en längre tid. Området, som ligger granne med Globen och Tele2 Arena, är idag ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Nyréns kulturmiljö har bland annat medverkat i framtagandet av Slakthusområdets omfattande strukturplan.

Nyréns landskapsarkitekter arbetar med flera utredningar och projekt tex landskapsanalys, friyteanalyser, underlag till planprogram, kvalitetsprogram för offentliga rum samt gestaltnings PM för de olika detaljplanerna. Den nya stadsdelen kommer bland annat att rymma nya bostäder för 2 500–3 000 personer samt handel, kontor och restauranger. Området, som utvecklas av ett tjugotal fastighetsägare, byggs ut i flera etapper och beräknas stå färdigt 2033. Läs mer om Nyréns projekt i Slakthusområdet här.


Vill du veta mer?
Kontakta mig.

Petra Lindeqvist

Landskapsarkitekt LAR/MSA, styrelseledamot

Telefon
08-503 842 20

E-postadress
petra.lindeqvist@nyrens.se

Fler ”På ritbordet”, klicka här