På ritbordet:
Parkbelysning, Stockholm

Parkbelysningen i Hagaparken hade länge haft ett stort behov av att rustas upp. På uppdrag av Statens fastighetsverk har Nyréns utvecklat parkens nya solcellsdrivna parklykta.

Hagaparken ljusdesign, parklyktor. Foto Nicolas Philip
Hagaparken ljusdesign, foto Nicolas Philip

År 2020 genomfördes vi på Nyréns en förstudie tillsammans med Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet, det framkom då att ingen solcellsförsedd armatur på marknaden motsvarade de krav som ställdes på design och anpassning till Hagaparkens kulturhistoriska värde. Vi fick därför i uppdrag att utvecklat en specialtillverkad armatur i samarbete med tillverkaren Leadinglight AB. Den lykta vi nu tagit fram passar väl in i miljön samtidigt som ljuset blir bättre och elförbrukningen minskar rejält. Det är idag en av de största belysningsanläggning som drivs med solceller i Sverige.

Belysningen drivs i första hand via solenergi. Varje stolpe lagrar energi under dygnets ljusa timmar till det inbyggda batteriet. Under september drevs belysning enbart av sol. Vid skymningen aktiveras stolpen med ett grundljus och när någon närmar sig höjs ljusnivån för att sedan sänkas igen när personen har passerat. Under lyktan monteras en solpanel och inuti stolpen finns elektronik, batteri, rörelsesensorer och radiokommunikation. När batteriet är urladdat drivs parkbelysningen via elnätet, ett så kallat hybridsystem, hybridstolpen behövs för också för att klara vintermånaderna.

Behovet av att utveckla energisnål belysning har ju verkligen aktualiserats i år. Årsförbrukningen för vår nya belysningsstolpe blir cirka 33 kWh per belysningsstolpe, det är en sjättedel av 1960-talets elförbrukning. Men det jag framför allt är nöjd med är att vi lyckats driva parkbelysningen med lägre ljusnivåer som gör det behagligare och tryggare att vistas i parken dygnet runt, berättat Nicolas Philip

Nicolas Philip

Ljusdesigner och ansvarig för projektet


Kort om Parkbelysningen i Hagaparken

Under lång tid fanns ingen elbelysning i Hagaparken. Parkens belysning tillkom först på 1960-talet och armaturerna har därefter förnyats med glober. Både armaturerna och ledningar var i dåligt skick och energieffektivitet är låg. Dessutom fanns krav på ökad tillgänglighet i form av bättre och tryggare belysning. Hagaparken är ett statligt byggnadsminne med biologiskt och kulturhistoriskt värde där särskilda krav ställs på utformning av parkutrustning. Ändringarna krävde tillstånd av Riksantikvarieämbete.

På uppdrag av Statens Fastighetsverk har Nyréns utvecklat en ny solcellsdriven parklykta i Hagaparken. Projektet blev möjligt tack vara ett särskilt statligt anslag från för användning av solceller. Ett pilotprojekt genomfördes för att testa funktionaliteten och ljuset, därefter har stolparna successivt bytts ut i etapper. Hösten 2022 är 60 %, det vill säga 235 av de nya stolparna på plats. Läs mer om Nyréns projekt i Hagaparken här.


Vill du veta mer? Kontakta mig.

Nicolas Philip

Ljusdesigner MSc

Telefon
08-698 43 77

E-postadress
nicolas.philip@nyrens.se

Fler ”På ritbordet”, klicka här