På ritbordet:
Havrekvarnen, Nacka

Tyvärr hade Havrekvarnen fått stå och sönderfalla under lång tid. Frågan blev, hur restaurerar vi en byggnad som behöver så pass stora ingrepp utan att förvanska den?

”Förutsättningen för flera av Kvarnholmens detaljplaner var ombyggnad eller restaurering av utpekade byggnader av kulturhistoriskt värde eller särskilt kulturhistoriskt värde. Havrekvarnen från 1929 är en av dessa byggnader. Tyvärr hade byggnaden fått stå och sönderfalla under lång tid. Särskilt betongstommen var i mycket dåligt skick. Frågan blev, hur restaurerar vi en byggnad som behöver så passa stora ingrepp utan att förvanska den? Att lägga till en ny stomme bara för att kunna behålla de ursprungliga delarna skulle förta den ursprungliga upplevelsen av byggnadens rum. Lösningen blev det något kontroversiella beslutet att riva stora delar av byggnaden och sedan bygga upp en minutiös kopia. Samtidigt med Länsstyrelsen beslut om att tillåta rivning så förklarades Havrekvarnen ett enskilt byggnadsminne.”

Johan Forsman Sachs

Arkitekt, uppdragsansvarig

”En karaktärsskapande del av byggnaden är de tydliga horisontella fönsterbanden. Vi återanvänder alla originalfönster, de är tillverkade av ihopsvetsade T-profiler, som blästras och lackeras om. För att uppnå dagens högre energikrav glasas fönstren med nya isolerglasrutor med maskindraget glas i ytterglaset. Invändigt sätts nya lister av teak, vilket motsvarar fönstrens ursprungliga glasningslister.”

Johan Söderberg

Arkitekt, handläggare


Kort om Havrekvarnen

Havrekvarnen och flera andra byggnader uppfördes under slutet av 1920- och början av 1930-talet för Kooperativa förbundet på Kvarnholmen i Nacka. I kvarnen tillverkades ångpreparerade havregryn, havremjöl och havremust. Byggnaden, som ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor, kom att bli en av Sveriges tidiga funktionalistiska byggnader och uppfattades som mycket radikal då den invigdes 1929.

Havrekvarnen byggnadsminnesförklarades 2016. Sedan 2016 ansvarar Nyréns på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) för restaurering och återuppbyggnad av kvarnens strama funkisarkitektur.


Vill du veta mer?
Kontakta mig.

Johan Forsman Sachs

Arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 74

E-postadress
johan.forsmansachs@nyrens.se

Fler ”På ritbordet”, klicka här