">In english

NYHETER

Ny i Stockholms skönhetsråd!

2019-03-01

Sedan årsskiftet är vår medarbetare Katarina Borg invald som ledamot i Rådet för Stockholms skönhet. Skönhetsrådet bevakar frågor som rör stads- och landskapsbild, stadsliv, natur- och kulturvärden. – "Jag är jätteglad över detta fina förtroendeuppdrag, säger Katarina". Stockholm är inne i en historiskt kraftig tillväxtperiod och förändras i snabb takt. Nya stadsbyggnadsgrepp prövas och nya årsringar läggs till det redan byggda. I detta skede har Skönhetsrådet en viktig roll. Vi följer de ärenden som behandlas politiskt och kan skaffa oss överblick över den förändringsprocess som pågår. Jag hoppas att vi ska fortsätta att vara en positiv kraft som belyser viktiga stockholmsfrågor, skapar debatt och fungerar som stöd för tjänstemän och politiker. Katarina är planeringsarkitekt och landskapsarkitekt och är nominerad av Sveriges Arkitekter.  

Hör gärna av dig till Katarina om du vill veta mer om Skönhetsrådet.

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012