">In english

NYHETER

Positiva reaktioner på det nya vård- och omsorgsboendet i Tranås

2018-08-24

I lördags var det öppet hus för det nya vård och omsorgsboendet "Råsvägen" i Tranås. Reaktionerna under lördagen var mycket positiva och en stor samling människor kom för att besöka boendet. 

Det nu färdigställda boendet, bestående av 6 avdelningar och 54 boenden, är naturskönt beläget i en skogsbacke utmed Svartån i ett villaområde. Omgivningen erbjuder både avskilda innergårdar och större trädgårdsytor där de boende kan röra sig mer fritt. Lokalerna är ljusa och luftiga med stora ytor för gemensamma aktiviteter.

Vi har skapat ett trevligt boende främst för de som bor och arbetar där men även för de som kommer för att besöka sina anhöriga. Maria berättar att av hennes erfarenhet är vård- och äldreboende ofta väldigt mörka och dystra. Fokus har därmed varit på att jobba med att föra in ljuset och upplevelsen av naturen in i byggnaden. Det är viktigt för äldre och sjukas hälsa att ha utblickar mot olika håll för att se ut i trädgården och de olika årstidernas växlingar. Därtill har fokus varit på att skapa rymd. Av denna anledning har boendet fått en samlingssal i bygganden med dubbel takhöjd i syfte att skapa en känsla av frihet.

–Det goda resultatet är ett utfall av en stor grupp kompetenta människor bestående av arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter från Nyréns samt konsulter, beställare och brukare, berättar Maria Uddén.

Läs mer om projektet här. 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012