">In english

NYHETER

Nyréns Malmökontor deltar i utställningen DESIRE arkitektur för vår framtida livsmiljö

2018-08-16

Nyréns Malmökontor är en av ett 30-tal inbjudan aktörer som deltar i utställningen DESIRE arkitektur för vår framtida livsmiljö. 23 aug - 23 sep 2018 Form/Design Center, Malmö.

Vårt bidrag är en bok som väcker frågor kring stadens offentliga rum. 

 

VÅGA STÖRA! – en inspirationsbok om att använda stadens rum på lika villkor.

Vem äger det offentliga rummet? Alla, såklart! Men det är inte alltid så det fungerar. Med den här boken vill vi uppmuntra fler till att ta stadens rum i anspråk genom att våga störa de normer som styr på vilket sätt platser används och av vem. Tillsammans med unga tjejer har vi iscensatt och dokumenterat olika situationer för att visa att det går att ifrågasätta dessa osynliga regler. Platstagande är en demokratifråga. De som vågar utmana gränser bidrar till att forma och omforma framtidens stad. För det offentliga rummet är din plats, min plats, vår plats. Alla har vi rätt att vara här, rätt att vara aktiva på våra egna villkor, rätt att störa.

Idé, grafisk form och text: Emma Pihl, Åsa Samuelsson, Emma B Jones, Nyréns
Fotografi: Daniel Zachrisson
Citat och text utifrån forskning sammanställt av Elisabeth Högdahl,  fil.dr i etnologi

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012