">In english

NYHETER

Bengt Isling medverkar på Sveriges Stadsbyggares årskongress

2018-08-09

Den 17–18 september anordnar föreningen för Sveriges stadsbyggare sin årliga kongress i Uppsala. Årets tema är ”Staden i ögonhöjd” och grundar sig i framtidsutsikterna, och därtill även utmaningarna, med att skapa en stad med en inbjudande och inkluderande karaktär som sätter människan och stadslivet i fokus.

Schemat under kongressens två dagar är fullspäckat med ett flertal framstående arkitekter. Däribland finner vi en av Nyréns landskapsarkitekter, Bengt Isling. Han har en gedigen meritlista av intressanta projekt som kan inspirera och är därtill flerfaldig vinnare av Siennapriset.

Bengt kommer under tisdagen den 18 september att tala om hur gaturummens multifunktionella roll i att få människor, grönska, trafik och dagvatten att samspela – hur fungerar det egentligen? Vidare kommer fokus vara på hur man bygger ett levande gaturum och hur det framtida gaturummet kan komma att se ut.

Visst låter det intressant? Läs mer om kongressen här.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012