">In english

NYHETER

Vidare i idétävling för utveckling av Kilen i Sollentuna

2018-06-20

Kilen är ett markområde beläget i Helenelund mellan Stockholm och Arlanda, precis intill E4 och järnvägen. Området har varit omdiskuterat som både det sämsta läget att bygga på och samtidigt det mest strategiskt svårslagna läget i Stockholmsområdet.

Sollentuna Kommun bjöd för två år sedan in ett flertal aktörer, däribland SSM:s konsortsium där Nyréns Arkitektkontor finns med som en av aktörerna, till en idétävling för att utveckla markområdet Kilen i Helenelund. Målsättningen med tävlingen var och är att finna ett slutgiltigt förslag som utvecklar Kilen på ett lyftande och berikande sätt. En utvärdering av alla inskickade idéer genomfördes, och de två slutligen utvalda finalisterna valdes med motiveringen: att de besitter ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar, utnyttjar läget och tillgängligheten till platsen samt att de är genomförbara.

Nyréns är involverade i SSM:s förslag ”Kilenlund”, som är ett av de två förslagen som slutligen valdes ut, och har arbetats fram tillsammans med NCC, Byggvesta och Studentbacken. Förslaget har beskrivit som en sammanvävd stadsdel av Helenelund och Kista med innefattande funktioner såsom företagslokaler med startups, bostäder och en marknad med saluhall.

Nu väntar en överenskommelse med Sollentuna Kommun om den fortsatta utvecklingen av förslagen gällande Kilen. Det fortsatta utvecklingsarbetet med planprogrammet beräknas pågå i cirka ett till två år.  De förslaget som slutligen väljs ut som vinnare kommer att vidareutveckla en detaljplan för Kilen.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012