">In english

NYHETER

Nyréns vann Design S – Swedish Design Awards 2018 för Norsk Skogsfinskt museum

2018-06-12

Nyréns Arkitektkontor vann årets upplaga av Design S – Swedish Design Awards 2018 för Norskt Skogsfinskt museum Polttopiste i kategorin Arkitektur Koncept. Utmärkelsen är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse.

Det vinnande förslaget har eftersträvat att omtolka den unika skogsfinska kulturen och återspegla det i museet och dess omgivning. Museibyggnaden smälter på så vis in i den omliggande barrskogen och dess vertikala form leder blicken upp mot tallarnas höga trädkronor. Museet har fångat in omkringliggande element vilket gör att byggnaden är ett med platsen och naturen. 

– Det vi är mest stolta över, utöver själva slutresultatet, är sättet vi genomförde projektet på. Trots tidspress vågade vi ta oss tiden att verkligen sätta oss in i den skogsfinska kulturen, detta innan vi drog det första strecket på själva byggnaden. Det var viktigt att försöka komma underfund med de element och den känsla vi ville förmedla, vad det som är skogsfinskt, berättar projektgruppen på Nyréns Arkitektkontor. 

– Dessutom tycker jag att vi lyckades med att engagera och ta till vara på den breda kompetens som finns här på Nyréns. Antikvarier, modellbyggare, visualiserare, marknadsstrateger och personer med copyrightkunskaper medverkade i projektet utöver våra arkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekt. Vi fick till och med hjälp av en finskspråkig person för att få fram projektets titel, berättar Andreas Säfwenberg, inredningsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Juryn skriver i sin motivering: ” I Norden är naturen det sekulariserade samhällets katedral. Norsk Skogsfinsk Museum söker avbilda skogens hisnande vertikalitet som får fullt spelrum i denna uppbrutna och högresta museibyggnad. Skalan kränger mellan skogshyddans härd och gläntans Pantheon men låter blicken förankras i landskapet omkring. Fiktionen förstärks av byggnadsvolymernas uttryck som gestalter i landskapet: ur minnet lösgör sig sagofigurer och naturväsen och smiter in bland träden.”

– Själva galan var verkligen proffsigt anordnad. Och väldigt kul att få träffa andra inom design- och konsthantverksvärlden. Vi arkitekter har ju ofta våra egna galor och priser men väldigt givande att vi kunde medverka i denna bredare kontext också! Dessutom vann vi ju också, säger Andreas Säfwenberg, inredningsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor

Se bilder och läs mer om museet här.

Läs mer om utmärkelsen och juryn här.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012