">In english

NYHETER

Vi pratar jämställda platser i Almedalen

2018-06-07

Den 5 juli arrangerar Nyréns Arkitektkontor ett seminarium i Arkitekturträdgården i Visby med fokus på jämställda och inkluderande platser. Arkitekter från Nyréns, forskare från Lunds universitet och Malmö universitet samt en representant för brukarna samtalar kring frågan med utgångspunkt från vårt gemensamma forskningsprojekt Equalizer. Tjejer är fysiskt aktiva i mindre utsträckning än killar. Särskilt på spontana aktivitetsplatser är tjejer kraftigt underrepresenterade. Varför är det så? Vilka hinder finns för tjejer att ta plats? Och inte minst – vad kan vi göra åt det? Med utgångspunkt i forskningsprojektet Equalizer diskuterar vi hur jämställda och inkluderade aktivitetsplatser kan skapas. Hur kan analys och teori omsättas i praktik?

Tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet och Malmö universitet och med stöd från Vinnova driver Nyréns forskningsprojektet Equalizer där vi undersöker hur offentliga platser i allmänhet och platser för fysisk aktivitet i synnerhet kan bli mer inkluderande och jämställda. Genom en metod vi kallar för störningar har vi undersökt och analyserat aktivitetsplatser tillsammans med unga tjejer som sällan vistas på platserna. Störningar är ett sätt att ta platser i anspråk för att se vad som händer med de mönster och hierarkier som finns där idag. Tillsammans med tjejerna har vi identifierat vilka hinder som finns idag och vilka lösningar som kan hjälpa till att överbrygga dessa hinder.

Projektet resulterar i prototyper som testas på olika platser för att stödja en ändrad och mer inkluderande användning. Syftet med prototyperna är att undersöka hur vi med små förändringar kan omforma platserna och utmana föreställningarna om hur eller av vem platserna vanligtvis används. Inom ramen för projektet tas även en verktygslåda fram som ska kunna användas när offentliga platser omvandlas. Verktygslådan ska ge stöd och inspiration till vilka metoder som kan användas och konkreta idéer om såväl fysiska som organisatoriska åtgärder, utprövade utifrån arbetet med analys, dialog och genomförande.

När? Torsdagen den 5 juli 2018, kl 14:00 - 14:50.
Var? Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A (på innergård).
Vilka medverkar?

  • Emma Pihl, planeringsarkitekt FPR/MSA, Nyréns Arkitektkontor
  • Åsa Samuelsson, arkitekt SAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor
  • Elisabeth Högdahl, fil. dr etnologi, universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Jesper Fundberg, fil.dr etnologi, lektor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
  • Balqis Khattab, samhällsentreprenör och grundare av Möllans basement
  • Ulrika Bergström, VD, Nyréns Arkitektkontor, moderator under seminariet. 

Ingen anmälan krävs, först till kvarn!

Här kan du kika närmare på Almedalsprogrammet.

Vill du läsa mer om Equalizer? 
Equalizer - ett verktyg för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. 
Jämställda platser - Equalizer
Equalizer - forskning för framtiden offentliga rum

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012