">In english

NYHETER

Loudden - landskap, stadsrum och social hållbarhet

2018-03-20

Under hösten 2017 har Nyréns haft i uppdrag av Stockholms stad att beskriva planeringsförutsättningar och ta fram rekommendationer för planeringen av Loudden, som är den sista etappen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. I uppdraget har ingått att analysera platsen och föreslå stadsbyggnadsprinciper för landskap, social hållbarhet, offentliga rum, parktillgång och barnperspektiv.

Läs mer om arbetet här: Loudden

Bild: Louddens oljehamn

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012