">In english

NYHETER

Nyréns vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg!

2018-03-08

Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Förslaget visar hur parken med omgivande skogsbeklädda kullar kan bli en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet. Parken rustas upp, kompletteras och utvecklas med väl riktade tillägg och rumsliga möjligheter som kan byggas ut i etapper inför Göteborgs 400 års firande. Tävlingsförslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus.

Juryn skriver i sin motivering: "Det vinnande förslaget lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsens inneboende kvalitéer och samtidigt ge förutsättningar för att bli en modern aktivitetspark."

- Jämställda och inkluderande platser är något vi brinner särskilt för och vi tycker det är en viktig demokratifråga att offentliga platser är till för alla. Eftersom studier visar att många unga, särskilt tjejer, rör sig för lite vill vi skapa platser som på ett aktivt och lekfullt sätt gör att fler tycker det är kul att röra på sig, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

I förslaget finns plats för spontana initiativ och mer organiserade aktiviteter. Idag finns en större efterfrågan på aktiviteter som inte är typiska föreningsaktiviteter utan som äger rum i självorganiserad regi i det offentliga rummet. Många vill vara i ett sammanhang, en form av semiorganiserade aktiviteter där du kan dyka upp när du vill utan att vara medlem. Spontant med ändå organiserat. Särskilt tjejer uttrycker en preferens för denna plattform.

- Tiden är förbi att rita skejtparker och fotbollsplaner och annat som framför allt killar använder, nu ska alla ta plats. Vi jobbat med begreppen on-stage, off-stage och backstage. För att ta bort tävlingsmoment och sänka trösklarna så fler kan ta plats på sina egna villkor, säger Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor

Bildtext: Nyréns visualiseringsstudio med Andreu Tabernet i spetsen visar förslagets idé med den jämställda platsen för alla. Spegeltaket för dans och andra aktiviteter är en ny mötesplats som kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program. Platsen möjliggör en bredd av aktiviteter där det är enkelt att välja grad av deltagande.

Läs mer om projektet och se hela tävlingsförslaget här: Slottsskogsvallens entrépark, Göteborg

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012