">In english

NYHETER

Jämställda platser - Equalizer

2018-02-26

Nyréns utvecklar jämställda platser genom ”störningar” - ny metod uppmärksammas

I november 2016 tilldelades Nyréns Arkitektkontor forskningsanslag från Vinnova för att undersöka hur offentliga platser kan omvandlas för att bli mer jämställda och inkluderande. Nu pågår projektet Equalizer för fullt och arbetet har kommit halvvägs. I projektet ingår utveckling av en ny metod med ”störningar” som redan har väckt intresse både nationellt och internationellt.

-Vi har utvecklat ”störningar” som en metod för att undersöka och analysera aktivitetsplatser tillsammans med unga tjejer som sällan vistas på platserna. Störningar är ett sätt att ta platser i anspråk för att se vad som händer med de mönster och hierarkier som finns där idag, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på Nyréns Malmökontor.

Projektet är ett samarbete med Malmö stad, Lunds universitet och Malmö Universitet och har uppmärksammats i forskarkåren.

- Forskarkollegor i Sverige och internationellt har visat stort intresse för projektet. Det finns andra exempel på arbete inom jämställda platser, men denna form av strukturerad metodutveckling där vi kopplar samman forskning och praktik är unik för projektet. Framförallt metoden med störningar har väckt stort intresse, säger Karin Book, Fil. Dr. i kulturgeografi på Malmö Universitet.

Tillsammans med tjejerna har vi identifierat vilka hinder som finns idag och vilka lösningar som kan hjälpa till att överbrygga dessa hinder. Nu fortsätter arbetet med att tillsammans skissa på idéer för hur lösningar kan gestaltas. Under våren kommer fullskaletest att genomföras på flera platser i Malmö där ett antal prototyper testas i verkligheten. Då kommer återigen metoden med störningar att användas som ett sätt att utvärdera hur prototyperna fungerar. Syftet med prototyperna är att undersöka hur vi med små förändringar kan omforma platserna och utmana föreställningarna om hur eller av vem platserna vanligtvis används.

-Det som är extra intressant med det här projektet är att vi tar fram verktyg som synliggör generella,strukturella problem men som resulterar i konkreta fysiska lösningar. Många har fått upp ögonen för att det krävs ett aktivt arbete med fokus på jämställdhet och jämlikhet när offentliga platser, inte minst platser för fysiska aktiviteter, utvecklas eller omvandlas. Equalizer är vårt bidrag för att underlätta och inspirera i sådana processer.  Vår förhoppning är att kommuner, planerare, arkitekter och fastighetsägare kan få nytta av vårt arbete, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på Nyréns Malmökontor.

• Den 1 mars arrangerar Nyréns malmökontor ett seminarium om Equalizer kl 16.30 på Hamngatan 4. Vill du delta? Kontakta emma.pihl@nyrens.se

Om projektet:
Projektet Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser har tilldelats bidrag inom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation 2016. Syftet med utlysningen är att stötta innovatörer som går före sin tid och driver samhällsutvecklingen framåt med nya idéer och lösningar. Ett mål med projektet är att fler ska ha möjlighet att ta del av och använda resultatet. Inom ramen för projektet tas en verktygslåda fram som ska kunna användas när offentliga platser omvandlas. Verktygslådan ska ge stöd och inspiration till vilka metoder som kan användas och konkreta idéer om såväl fysiska som organisatoriska åtgärder, utprövade utifrån arbetet med analys, dialog och genomförande. Projektet pågår till sommaren 2018 då resultat, slutsatser, metoder och den nya verktygslådan kommer att presenteras.

Projektteam:
Emma Pihl, Planeringsarkitekt FPR/MSA och Åsa Samuelsson, Arkitekt SAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor (projektledare), Johan Hermansson, Fritidsdirektör, Malmö stad, Malin Eggertz Forsmark, Fritidsförvaltningen, Malmö stad, Elisabeth Högdahl, Fil. Dr. etnologi, Lunds Universitet, Karin Book, Fil. Dr. kulturgeografi, Malmö Universitet.


 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012