">In english

NYHETER

Nytt museum i norska finnskogen

2018-02-13

Arkitekttävling för en ny museibyggnad för den skogsfinska kulturen. Nyréns förslag Polttopiste (=brännpunkt) tar utgångspunkt i unika värden i den skogsfinska kulturen. Värden som på ett självklart sätt återspeglar sig i museet och dess omgivande landskap. Museibyggnaden är inflätad i barrskogen, den skapar en vertikalitet som för blickarna upp mot trädkronorna och speglar tallskogens svindlande höjd. Museet är en del av platsen och naturen.

I projektet har kontorets olika kompetenser samverkat för att skapa en genomtänkt helhet; arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsantikvarier, modellverkstad och visualiseringsstudio.

Läs mer om tävlingen och projektet här: Polttopiste

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012