">In english

NYHETER

Just nu i Skärholmen

2018-01-12

Fokus Skärholmen är en satsning för att samla stadens förvaltningar och bolag i en gemensam ambition att få i gång bostadsbyggande och stadsutveckling i Vårberg, Skärholmen, Bredäng och Sätra och samtidigt öka de stadsmässiga och sociala sambanden inom och mellan stadsdelarna.

Vi arbetar tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och övriga konsulter i planområdet Skärholmsdalen. Utmaningen är att skapa generella, robusta principer med stadsmässiga kvalitéer som ger ett sammanhang, stor orienterbarhet och som möjliggör fantasifull arkitektur, en variation av olika uttryck och funktioner och en tryggt och trivsam stadsdel som kan växa fram under lång tid.

Just nu jobbar vi för fullt strukturplanen och gestaltningen av de offentliga rummen. Läs mer om projektet här: Skärholmsdalen
 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012