">In english

NYHETER

Planpriset 2017 till Södra Skanstull!

2017-11-29

Foto (nedre): Joel Nilsson. Arkitekturgalan 2017.


Nyréns Kulturmiljö med Anna Birath, Maria Engström och Marcus Ängeby har bidragit till planprogrammet för Södra Skanstull som tilldelades Sveriges Arkitekters Planpris igår.

Vi har gjort en kulturmiljöutredning och kulturhistoriska konsekvensanalyser som stöd för Stockholm stads arbete med utvecklingen av Södra Skanstull.
Syftet med kulturmiljöutredningen var att ta fram ett historiskt kunskapsunderlag och synliggöra och skapa intresse för de kulturhistoriska kvalitéer som finns i området. Eftersom området ingår i kulturvårdens riksintresse Stockholms innerstad har vi nyanserat och prioriterat bland de kulturhistoriska värdena inför omvandlingen från sparsamt utnyttjat randområde till tät stenstad.

Processen har varit integrerad och öppen med många diskussioner och avstämningar med staden och ansvariga arkitekter. Vår utredning har utgjort ett konstruktivt underlag som lämnat tydliga spår i planen.

Juryns motivering: Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt.

Medverkande: Stockholms stads stadsbyggnadskontor genom arkitekter SAR/MSA Ewa Wåhlin och Helena Wessberg, arkitekt SAR/MSA Daniel Andersson samt landskapsarkitekt MSA Sophia Norrman Winter.
Övriga deltagare: Arkitekter SAR/MSA Krister Lindstedt och Jens Rasmus Andersson, arkitekter MSA Rebecca Rubin och Ivar Suneson (White), landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson och planeringsarkitekt MSA Patricia Aramburu (Andersson & Jönsson), Elisabeth Renlund och Lars Kiesel (WSP), Anna Birath (Nyréns), Joel Hernbäck (Spacescape)
Beställare: Stockholms stads exploateringskontor genom Christina Winberg, Johan Karlqvist, Ingmarie Ahlberg och landskapsarkitekt LAR/MSA Inger Åberg

 

Läs mer om Nyréns arbete med Södra Skanstull
Läs mer om Planpriset 2017 på Sveriges Arkitekters webbplats
Planpriset 2017, pressmeddelande och bilder
 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012