">In english

NYHETER

Sveriges första Green Flag Award - till SLU Campus Ultuna

2017-10-11

För första gången har det prestigefulla Green Flag Award tilldelats en plats i Sverige – Sveriges lantbruksuniversitets Campus Ultuna! Idag firar SLU och Akademiska Hus genom att hissa den gröna flagga som symboliserar utmärkelsen. På uppdrag från Akademiska Hus och SLU har Nyréns landskapsarkitekter ansvarat för offentliga platser, entréplatser, torg och innergårdar för veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur - ett nationellt centrum som med sin samlade vetenskapliga och kliniska kompetens är en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.


-En ambition i arbetet med de offentliga platserna har varit det ska vara vackert, vara lätt att sköta, passa in på Ultuna, passa verksamheten på VHC och att miljön ska kunna användas i undervisningen. Därför är vi extra glada att Campus Ultuna tilldelats Green Flag Award! Det är ett kvitto på att miljön fungerar som det var tänkt och uppskattas av såväl studenter och forskare som förvaltare, säger Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor.

Om Green Flag Award
Green Flag Award-standarden erkänner och belönar väl skötta parker och grönområden och är i dag en väl ansedd norm för förvaltning av utemiljöer i Storbritannien och resten av världen. Läs mer om Green Flag Award här.

Att Campus Ultuna utvecklats till det öppna och gröna campusområde vi har idag har föregåtts av ett lyckat samarbete vi som fastighetsägare haft med SLU i planeringen av området. Det är fantastiskt roligt att se studenter och forskare utnyttja campus till fullo. Att det dessutom används som ett rekreationsområde av många Uppsalabor gör Ultuna till en grön tillgång för hela staden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.


Har du frågor om utmärkelsen? Kontakta Bengt Isling, landskapsarkitekt, Nyréns Arkitektkontor, bengt.isling@nyrens.se, 08-698 43 68

Läs mer om VHC, Campus Ultuna här
Läs Akademiska hus pressmeddelande om utmärkelsen här

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012