">In english

NYHETER

Nyréns utökar i Malmö

2017-09-18

Nyréns Arkitektkontor fortsätter att utveckla verksamheten och startar hösten med en ny affärschef på malmökontoret.

Den 1 september tillträder Henrik Storm som ny affärschef på Nyréns malmökontor. Den nya rollen är ett led i kontorets fördjupade satsning på stadsbyggnad och byggnadsarkitektur.

- Nyréns malmökontor har växt mycket de senaste åren och etablerat sig på marknaden i Sydsverige. Vår utmaning nu är att förvalta det som vi har skapat och tillsammans ta arbetet vidare. Det är viktigare än någonsin att Nyréns humanistiska angreppsvinkel och undersökande arkitektur får ta en större plats i samhällsbyggandet, säger Henrik Storm

Nyréns malmökontor består idag av 14 medarbetare inom stadsbyggnad, planering, dialog-processer, kulturmiljö, arkitektur och landskapsarkitektur. Arbetet bedrivs integrerat i alla skalnivåer och mellan olika kompetenser. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av kontoret för att kunna möta efterfrågan från våra kunder.

- Henrik är en skicklig planarkitekt med erfarenheter av att arbeta på beställarsidan. Med Henrik vid rodret på malmökontoret kan vi tillsammans fortsätta att driva utvecklingen av Nyréns som en innovativ och given samarbetspartner och rådgivare, Tomas Alsmarker, vd, Nyréns Arkitektkontor.

Henrik är planeringsarkitekt MSA och har arbetat som handläggande och uppdragsansvarig på Nyréns Arkitektkontor i Stockholm och i Malmö sedan 2014. Henrik har tidigare även arbetat som planchef på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun och som chef för Länsstyrelsens planenhet i Stockholm.

Nyréns i Malmö: Nyréns Arkitektkontor har arbetat i Malmö och Skåneregionen sedan 1970-talet, bla med Lärarhögskolan, Baltzar city, Clinical Research Center (CRC) vid lunds universitet, kv Koggen och Salongen Bo 01. Just nu arbetar kontoret med projekten Kv Häggen, Kv Gäddan, Kronetorpsstaden, Amiralsstaden samt forskningsprojektet Equalizer. Kontorets tidigare affärschef Sonia Andersson har drivit utvecklingen av Nyréns malmökontor i 6 år. Under Sonias ledning har kontoret etablerats som en viktig rådgivare inom stadsbyggnad samt som en pådrivande aktör i arbetet med designdialoger. Nu går hon till en ny roll som utvecklingsledare arkitektur på malmökontoret.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Storm, affärschef Urbana rum, Nyréns Arkitektkontor Malmö
Tel: 040-618 92 26, henrik.storm@nyrens.se

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012