">In english

NYHETER

En ny era av träbyggande och digitalisering - Nyréns i Almedalen

2017-07-08

Det är fantastiskt roligt att så tydligt som nu under Almedalsveckan känna att träbyggandet är på så mångas agendor. På sådan frammarsch.

Efter att själv ha arbetat för ett ökat träbyggande under snart 25 år så är det så klart extra roligt att nu höra vår bostadsminister tala så positivt om ett ökat träbyggande i så många olika sammanhang. Trä och träbyggnadskonsten har alltid haft en given plats på Nyréns! "Trä har varit vårt främsta hjälpmedel att tillföra ett allt mer maskinmässigt byggande en känsla av hantverkskvalité” - som Carl Nyrén själv uttryckt det.

Jag var delaktig i uppförandet av de första flervåningshusen i trä i Växjö 1996. Då handlade det om att visa att det går att bygga i fyra och fem våningar. Nu är antalet våningar inte en fråga. Nu handlar om att utveckla träbyggnadskonsten och att bidra till att byggsektorn inte står för 70% av de växthusgaser som genereras i en genomsnittlig stad! Hur våra samhällen byggs, gestaltas och brukas handlar om mänsklighetens överlevnad! Trä är förnyelsebart. Trä ingår i fotosyntesen. Trä binder stora mängder koldioxid. Det är det enda byggnadsmaterial, som har alla dessa egenskaper. Detta är inte heller vår bostadsminister sen att påtala i ett antal seminarier och paneler. Vi på Nyréns har besökt ett flertal seminarier med fokus på trä och klimatsmart byggande. Vi har bjudit in till intressanta samtal med politiker, byggherrar, leverantörer och byggindustrin. Jag har för egen del deltagit som talare i flera olika paneler, bland annat tillsammans med vår bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. 

Klimatsmart byggande handlar också om industriellt byggande och digitalisering, vilket också många seminarier handlat om. Och där jag själv deltagit i en del av dessa. Det industriella byggandet, inte minst det industriella byggandet, är också på stark frammarsch. Det finns en mer positiv inställning till det industriella byggandet, men också en skepsis. I många avseenden helt berättigad oro. Det finns samtidigt också mycket stora möjligheter. Inte minst för oss som arkitektkontor. Det industriella byggandet är inte ett hot mot god arkitektur. Det är tvärtom! Det ger oss möjligheten att säkerställa att det vi utformar och skapar i våra datorer också är så det faktiskt kommer att bli byggt. På millimetern. Hotet är att det industriella byggandet i alltför stor utsträckning utgår från produktionsapparaten och inte utifrån det liv som skall levas på platsen. Utgångspunkten måste vara tvärtom! Vi måste alla utgå ifrån människors drömmar och behov, vad människor har råd att betala för och hur vi minimerar klimatpåverkan. Här har vi som arkitektkontor ett stort ansvar. Vi måste engagera oss och interagera mycket mer konkret i den industriella utvecklingen. Tillsammans med de industriella byggarna. I annat fall riskerar vi att se typhus som inte är anpassade efter platsen och det liv som skall levas i och mellan husen. Att vi riskerar att återupprepa de misstag som gjordes under miljonprogrammet.

Den nya industriella eran, den digitala industrialiseringen, erbjuder nya möjligheter till hög precision i utförande och i detaljer, till stor variation och flexibilitet. Digitaliseringen innebär ett integrerat samarbete mellan olika yrkesgrupper, effektivare planprocesser och framförallt så bidrar digitaliseringen till att öppna upp för ett mer interaktivt samarbete och ökad delaktighet med de människor som skall leva i de hus och på de platser vi är med och skapar. Den nya industriella eran ger oss möjlighet att återta hantverket, att bygga klimatsmart och kostnadseffektivt, att skapa arkitektur som är värdehöjande för beställare, brukare och samhälle. Vi som arkitektkontor måste bli mer kunniga och ta vara på de många nya spännande möjligheter som öppnas. Vi måste bli drivande kraft i denna utveckling! Detta är frågor som jag och vi på Nyréns försökt driva under årets Almedalsvecka!

 

Tomas Alsmarker, vd Nyréns, på plats i Almedalen 2017

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012