">In english

NYHETER

Planerna för f.d. Läkerolområdet i Gävle på samråd nu

2017-05-31

Nyréns har tillsammans med AB Gavlegårdarna och Gävle kommun tagit fram strukturplan, kvalitetsprogram och detaljplan för utveckling av "Godisfabriken" det f.d. Läkerolområdet i Gävle. Nu är planerna äntligen ute på samråd och det är dags för medborgarna att komma med sina synpunkter. 

Industriområdets historiska framväxt är väl avläsbar i området tack vare bevarade byggnader från tidigare industriverksamhet. Det äldre gatunätet som funnits på platsen tidigare synliggörs i strukturen och befintlig industribebyggelse sparas i anslutning till betydelsefulla platser. Den nya stadsdelen kommer innehålla en stor bredd av funktioner och bostäder, där kärnan blir det nya torget med fasader av äldre bebyggelse som vänder sig mot platsen. Totalt möjliggör planen för ca 750 bostads- och hyresrätter. Går allt som planerat börjar man riva byggnader under 2017 och bygga 2018.
 

Läs mer om projektet här: Godisfabriken, f.d. Läkeroltomten i Gävle

Om Godisfabriken i SVT: SVT om planerna för Godisfabriken, f.d. Läkeroltomten i Gävle

12 juni är det dags för informationsmöte på plats i Godisfabriken. Läs mer om planerna och samrådet på Gävle kommuns webbplats: Brynäs 19:8 mfl "Godisfabriken"

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012