">In english

NYHETER

Kilen - utveckling av en ny urban nod

2017-03-22

Under vintern 2016 bjöd Sollentuna kommun in samhällsbyggnadsaktörer att komma med nytänkande projektidéer för att utveckla Kilen i Helenelund. Kilen är beläget mellan Stockholm till Arlanda med direkt närhet till E4:an och Ostkustbanan och vid en kommande spårvägshållplats längs Tvärbanans Kistagren.
I samarbete med SSM fastigheter, NCC, ByggVesta, Sudentbacken, ÅHA, Juni och Incoord har Nyréns tagit fram förslaget Kilenelund – Sollentunas gröna hjärta där människor lever urbant och bor smart. I mars presneteras Kilenelund och de övriga sju tävlingsbidragen i Sollentuna kommunhus.

Om projektet i lokalpressen: Kilen - Vi i Sollentuna

Läs mer om vårt tävlingsförslag här: Kilenelund i Sollentuna http://www.nyrens.se/projekt/kilen

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012