">In english

NYHETER

Vi deltar i förtätningsdebatt på ArkDes

2017-01-12

Vad får förtätningen för konsekvenser? Vad händer om vi inte förtätar? Landskapsarkitekt Emelie Brunge deltar i panelen och diskuterar förtätningens faror och fördelar på Arkdes, Skeppsholmen i Stockholm, lördagen den 14 januari kl 15.

Debatten på Arkdes är en del av finissageprogrammet för utställningen Bo.Nu.Då. I panelen deltar förutom landskapsarkitekten Emelie Brunge även arkitekt Åsa Kallstenius från Kod Arkitekter och författaren Alexander Ståhle. Se hela programmet här: http://www.arkdes.se/articles/bo-nu-da-finissage

De allra flesta städer planerar att bygga på höjden och bygga tätare när inflyttningen ökar. Fler bostäder betyder även fler skolor, bibliotek, restauranger och biografer. Mer ska få plats på samma yta. När har vi nått gränsen för hur tätt vi kan bygga? Idag planeras nya täta stadsdelar där det offentliga rummet krymps och prioriteras bort, vilket framförallt drabbar barnen. Vi måste börja bygga täta städer med alla dess beståndsdelar, där det offentliga rummet och allmänna institutioner, tillräckliga ytor för parker och barnens miljö också finns med.

Läs mer om vårt engagemang för barnens plats i staden och hur vi kan bygga tätt och komplett här.

 

 

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012