">In english

NYHETER

Equalizer - forskning för framtidens offentliga rum

2016-11-04

Projektet Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser har tilldelats bidrag inom Vinnovas utlysning Normkritisk innovation 2016. Syftet med utlysningen är att stötta innovatörer som går före sin tid och driver samhällsutvecklingen framåt med nya idéer och lösningar. Stödet innebär att vi redan under hösten kan ta nästa steg i vårt arbete med att utforska och omvandla offentliga miljöer till att bli mer jämställda.
Tillsammans med Malmö stad samt forskare inom normkritik och fritids- och idrottsutövande på Lunds Universitet och Malmö Högskola kopplar arkitekter från Nyréns Arkitektkontor samman teori och praktik för att bryta ny mark gällande utformningen av offentliga aktivitetsplatser.

-Det här är en fantastisk möjlighet för oss att arbeta vidare med det vi verkligen brinner för – att skapa platser som välkomnar alla! Särskilt roligt är att vi genom samarbetet med Malmö stad får tillgång till hela staden som en arena för fullskaletest. Nu får vi också chans att fördjupa vår kompetens inom ett angeläget område och på ett sätt som kommer malmöborna till nytta, säger Emma Pihl, projektledare på Nyréns Arkitektkontor.


Med utgångspunkt i analys- och forskningsarbete kommer idéer och prototyper att tas fram och testas på några utvalda platser i Malmö tillsammans med brukarna. Utgångspunkten är att omforma befintliga aktivitetsplatser som staden redan investerat i, som exempelvis utomhusgym, bollplaner eller skateparker. Det finns en stor potential i att med relativt enkla medel omvandla befintliga platser så de kan användas av fler.

-Det finns idag en snedfördelning av vilka som använder stadens aktivitetsplatser och ofta är bara 20 % av användarna tjejer. Det är en viktig demokratifråga att offentliga platser är till för alla och där tror vi att vårt projekt kan spela en viktig roll, berättar Emma Pihl, projektledare på Nyréns Arkitektkontor.

Ett mål med projektet är att fler ska ha möjlighet att ta del av och använda resultatet. Därför tas en verktygslåda fram som ska kunna användas när aktivitetsplatser omvandlas. Verktygslådan ska beskriva hur en lyckad process kan se ut och även innehålla en palett av konkreta åtgärder, utprövade utifrån arbetet med analys, dialog och genomförande.  Ambitionen är att aktörer i samhällsbyggnadsbranschen (kommunala tjänstepersoner, planerare, arkitekter, fastighetsbolag mfl) ska kunna ha nytta av verktygen i arbetet med jämställda och inkluderande
offentliga platser för alla.


Läs mer här: nyrens.se/projekt/equalizer

Projektteam: Emma Pihl, Planeringsarkitekt FPR/MSA och Åsa Samuelsson, Arkitekt SAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor (projektledare),
Johan Hermansson, Fritidsdirektör, Malmö stad, Elisabeth Högdahl, Fil. Dr. etnologi, Lunds Universitet, Karin Book, Fil. Dr. kulturgeografi, Malmö Högskola.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012