">In english

NYHETER

Ny uteservering vid Uppsala slott

2016-08-26

Lagom till turistsäsongen invigdes den nya uteserveringen vid Uppsala slott – vackert placerad på slottets södra sida där solchanserna är goda. Uteserveringen, som är tillgänglighetsanpassad och kan nås via en ramp, är stor nog att rymma upp till 50 sittande personer. Besökarna kan antingen slå sig ner på fasta bänkar, som löper längs sargens rundade kortsidor, eller vid bord. Såväl däcket som den fasta inredningen består av ekologiskt impregnerat trä. Serveringen fått en diskret grå kulör för att inte störa intrycket av slottets fasad vars sockel har samma färgton. Genom att ge serveringen formen av en rundad sarg skapas samhörighet med slottets vackra och runda torn - en ny vacker miljö och mötesplats för slottsbesökarna att vistas i.

Uteserveringen är utformad av Nyréns arkitektkontor genom slottsarkitekt Tomas Lewan och inredningsarkitekt Jenny Arensberg, och är ett led i Uppsala kommun, Statens fastighetsverk och Uppsala konstmuseums ambitioner att förstärka besöksupplevelsen vid slottet.

Se fler bilder och läs mer om Uppsala slott och satsningen på den nya uteserveringen här:
Uppsala slott

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012