">In english

NYHETER

Stockholms första levande fasad!

2016-06-17

Om ni går förbi korsningen Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan, så lyft på blicken och skåda Stockholms första utvändiga levande gröna vägg!

Vi har på uppdrag av Vasakronan arbetat fram förslag på fasadförädling i kvarteret Klara Zenit/Kv Blåmannen, med ambitionen att röra byggnaden så lite som möjligt, men ändå skapa en kommersiellt tilldragande fasad, värdig byggnadens position i staden. Växtväggen är den första etappen i förvandlingen av fasaden.
En växtvägg går i linje med stadens målsättningar att stärka grönstrukturen och öka den biologiska mångfallden i en del av staden där stor brist på grönytor råder. Växterna kommer att växla utseende under året mellan vintergrönt och blomningsperioder. Växterna har valts ut i avstämning med SLU och det finns bland annat lingon, skvattram, strandråg och salvia och en och annan tulpanlök!

Vi som har jobbat med projektet är Sara Norås, Lovisa Berg, Cecilia Rossing, Anna Karin Fallan, Karim Mahdi, Madeline Näslund. Oscar Pyk och Angelica Ering har gjort bilder.

Läs mer här.

Press
Fastighetssverige

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012