">In english

NYHETER

Fortsatt uppdrag vid Pedagogen Park efter parallellt uppdrag!

2016-05-02

Efter genomfört parallellt uppdrag för Stadsdelen Pedagogen Park har Nyréns Arkitektkontor fått förtroende att färdigställa en strukturplan som underlag till det kommande planprogrammet åt Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter AB.


Det vinnande teamet består av Sofia Westerlund, Susanna Juhlin Glembrandt, Petra Lindeqvist, Josephine Philipsen och Anna Krus.
Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal utvecklas kring den gamla lärarhögskolan Pedagogen. Området ska bebyggas med bostäder, skolor och arbetsplatser och bilda en aktiv blandstad med närhet till stad och natur.


Med vårt förslag vill vi utveckla Pedagogen Park till en grönskande stadsdel! Ett inre stråk med odling förbinder alla kvarter och stadsdelens mötesplatser med varandra.

Se vårt förslag här!

Läs mer om projektet Pedagogen Park här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012