">In english

NYHETER

Najaden i Haninge - byggstart för förnyelseprojekt

2016-04-13

Najaden i Haninge – en kontorsbyggnad med ytterligare funktioner som hotell och datahall – uppfördes i början av 1980-talet. Arkitekter var Coordinator, kända bland annat för att några år tidigare ha ritat Kv Garnisonen på Östermalm i Stockholm. Tillsammans med Handenterminalen bildar byggnaden sedan dess ett tydligt landskapselement i övergången mellan Haninge stad och naturområdet Rudan. Byggnaden omfattar ca 50.000 kvm lokaler och ägs i dag av Hemfosa fastigheter.
I ett utvecklingsprojekt som i olika former pågått sedan 2012 har en ny plan tagits fram för huset som medger ytterligare funktioner och såsom utbildning, mer butiker och även bostäder. Genom ett kvalitetsprogram, framtaget av Nyréns Arkitektkontor, har riktlinjer lagts fast för en ny exteriör och ny utformning av byggnadens närområde. Efter det har en projektering genomförts där Nyréns Arkitektkontor ansvarat för byggnadens helhet, exteriör och omgivningar.
Planprocess och projektering övergår nu i byggprojekt. Entreprenör för exteriören är Interoc AB.

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012