">In english

NYHETER

Samråd i Svandammsparken

2016-04-06

Nyréns har tagit fram ett upprustningsförslag till Svandammsparken i Midsommarkransen.

Den 5/4 var det samråd i parken och de boende fick tycka till om förslaget som bygger på synpunkter som kom in under dialogsamverkan i höstas. Det var strålande solsken och det kom över 200 besökare!

Parken behåller sin vackra karaktär med den stor öppna gräsytan i mitten och grönska runt om. Dammen byggs om och blir något större. Även pumphuset byggs om och kompletteras med toalett. Småbarnsleken vid dammen rustas upp och en klätterställning tillkommer i den södra delen. Längs med Tellusborgsvägen kommer en helt ny aktivitetsyta med bollplan och kickbike på den gamla parkeringsplatsen. Parken kommer att kompletteras med blomsterprakt i form av lökarplanteringar,  blommande buskar och träd. Det blir också fler sittplatser i hela parken.

Byggstart blir 2017 och under 2018 beräknas parken stå färdig.

Läs mer om projektet på stadens hemsida!

Läs Epsteins blogg i DN!

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012