">In english

NYHETER

Vårt engagemang för barnens plats i staden har blivit artikelserie i SvD

2016-02-17

Svenska Dagbladet publicerar just nu en artikelserie om ”Hopträngda barn”. Serien bygger på landskapsarkitekterna Emelie Brunge och Maria Engströms föredrag och upprop i landskapsarkitektkåren 2015, då de samlade branschen för bättre plats för barn i staden och en stadsplanering med större fokus på parker och offentliga rum.

I dagens artikel uttalar sig Emelie Brunge om hur man lyckas bättre i Tyskland och hur en omvänd process borde se ut, som utgår från livet i staden och inte bara boendet. En process som sätter det offentliga först och där vi ser parker, skolgårdar och idrottsytor som lika viktiga stadsbyggnadselement som husen.

Det absolut övergripande målet är att vi skapar bra stadsdelar och livsmiljöer för alla och som innehåller det vi behöver för att leva ett gott och fullvärdigt liv. Vi måste sluta att enbart prata om kvantitet och antal bostäder när vi pratar stadsbyggnad. De byggda miljöerna i våra städer och tätorter utgör de fysiska ramarna för ett stort antal människor och har en stor påverkan på hur vi lever våra liv, vilka val vi gör och hur vi mår. Detta gäller inte minst barnen som är utelämnade till den miljö som vi vuxna sätter dem i. Vi måste börja prata om kvaliteten av det vi bygger och för vem vi bygger det för.

SvD:s artikelserie är viktig och välskriven. Vi tror att den kan skapa en ökad förståelse och bredda stadsbyggnadsdebatten!

Läs mer om vårt engagemang här!

Läs artikeln "Hopträngda barn del 3" här!

Läs artikeln "Hopträngda barn del 2" här!

Läs artikeln "Hopträngda barn del 1 här"!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012