">In english

NYHETER

Här är vårt förslag för nya Ystad hamn

2016-01-20

I Ystad ligger idag hamnens industriområde och blockerarar kopplingen mellan staden och havet, järnvägen skär dessutom av naturliga stråk mellan stadskärnan och kajerna. I visionen för Ystads framtid (FÖP Staden Ystad 2030) förvandlas hamnen till en ny och levande central stadsdel.

Nyréns Arkitektkontor har tillsammans med Ystad kommun arbetat med FÖP Staden Ystad 2030, och här tagit fram stadsbyggnadsförslaget över hamnområdet, vilket visar hur man bättre skulle kunna utnyttja Ystads unika läge vid havet och koppla ihop staden med vattnet. Arbetet har skett bl a genom designdialog/dialogarbete med stadens medborgare under vår ledning, vilket har legat till grund för förslaget. Visionen för Ystad i framtiden beskrivs även i ett antal inspirationsbilder och illustrationer som kommunen nu använder i sitt fortsatta arbete.

Visionen om Ystads nya stadsdel handlar om att omvandla det inre hamnområdet till en ny stadsdel med blandad bebyggelse där många olika verksamheter kan samlas. En stadsdel som är attraktiv och tillgänglig för alla. Här skall finnas plats för såväl bostäder, arbetsplatser, handel, utbildning och kultur. I den nya stadsdelen skapas många nya unika vattennära mötesplatser där såväl nya som gamla Ystadbor samt besökare från när och fjärran kan njuta av platsen och staden.

Strax innan jul publicerades en stor artikel om utvecklingen av Ystad Hamn i Sydsvenska Dagbladet.

Läs hela artikeln ur Sydsvenska Dagbladet här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012