">In english

NYHETER

Nu är detaljplanen för Ersta Nya Sjukhus antagen!

2016-01-18

Planen möjliggör en ny sjukhusbyggnad inom fastigheten Rabatten 9 och 58 studentlägenheter på Ersta 24. Detaljplanen ger även planmässiga förutsättningar för centrumverksamhet i bottenvåningen mot Folkungagatan, Erstagatan och Fjällgatan samt utbildning och kontor i den nya bostadsbebyggelsen mot Erstagatan. Det finns också möjlighet för delvisa förändringar och tillskott på den befintliga äldre sjukhusbyggnaden. Samtliga befintliga byggnader som innefattas av planförslaget är av kulturhistoriskt intresse.

Läs mer om Ersta Nya Sjukhus här!

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012