">In english

NYHETER

Vi föreläser vi om kulturmiljö i planeringsprocesser

2015-11-10

De senaste decennierna har ett vidgat perspektiv på kulturmiljö vuxit fram, med fokus på människor och samhällsutveckling. Värderingar har omprövats och i dagens planering och byggande hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang. Fler aktörer är involverade och vi ser ett ökat medborgarinflytande och fokus på hållbarhet. Detta ställer nya krav på samverkan och den kunskap som produceras. Den 13:e november anordnade Boverket, SKL, ArkDes  och Riksantikvarieämbetet ett stort seminarium om Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser.

Seminariet som var fullsatt hölls på ArkDes i Stockholm och Urban Nilsson, byggnadsantikvarie från Nyréns, föreläste under inte mindre än två programpunkter denna dag; dels om Kulturmiljöanalyser i stadsutveckling med Gallerian och Gasverket Värtan, båda Sthlm, som exempel och dels om Bergsformationer på Södermalm om framtagande av kunskapsunderlag för kulturmiljö och stadslandskap. Inom kort kommer vi visa filmer från seminariet här.

Se inbjudan till seminariet här!

Läs mer på Raä:s hemsida!

Kontaktperson: Urban Nilsson

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012