">In english

NYHETER

Barn måste få vara barn även i den täta staden

2015-10-20

I takt med urbaniseringen försvinner marken för park vilket gör att ytan för barn minimeras. Barnen är hårt drabbade av denna problematik men måste tillåtas vara barn även i den täta staden. De få parker som finns kvar används ofta som förskolegård, vilket gör det problematiskt för andra grupper i samhället att använda våra offentliga grönområden. För var ska den spontanta picknicken ske?

Om detta och mycket mer pratar landskapsarkitekterna Maria Engström och Emelie Brunge på Landskapsarkitektdagarna 2015. Årets tema är Grön utveckling i urban miljö.

Här kan du läsa hela programmet!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012