">In english

NYHETER

Nyréns redovisar parallellt uppdrag för Arvika hamn

2015-09-29

Efter hård konkurrens valdes Nyréns ut som ett av tre arkitektkontor att göra förslag för hur hamnen i Arvika kan utvecklas i framtiden. Arbetet syftar till att ge kommunens tjänstemän impulser inför arbetet med en fördjupad översiktsplan för området. Och visionen är att hamnområdet ska göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter för näringsliv, kultur, föreningar - liksom för alla arvikabor.

Utgångspunkterna som tar avstamp i medborgarnas önskemål har varit att hamnen ska bebyggas med en blandning av bostäder och evenemangsplatser, att man ska utveckla närheten till vattnet och skapa utrymmen för rekreation och naturupplevelser. Nyréns föreslår en myllrande struktur med hus som är låga och ligger tätt och ett offentligt rum som ligger till grund för temat Arvika hamn-där vi möter vattnet och varandra. Förslaget innehåller också en strandpromenad längs hela området från småbåtshamnen till närliggande Sågudden. Arvika södra udde vill man nyttja som park för lek och bad.

Läs artikel i Arvika Nyheter här!

Läs artikel i Värmlands Folkblad här!

Läs artikel i Nya WermlandsTidningen här!

Läs mer på Arvika kommuns hemsida här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012