">In english

NYHETER

SVT visar uppmärksammad föreläsning om förtätningsdebatten

2015-09-24

För snart ett år sedan skrev landskapsarkitekterna Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist en uppmärksammad debattartikel om att barnen får för lite plats med den stadsplaneringssituation som råder i flera av våra svenska städer. Samma ämne presenterades på konferensen "Gör plats för barn och unga! som arrangerades av Movium och Boverket i början av juni där arkitekternas tes om hur naturlig mark ger en oslagbar lekmiljö med goda fysiska och psykiska hälsoeffekter gick som en röd tråd genom hela konferensen. Emelie och Maria presenterade i sin föreläsning "Konkurrensen om marken" en exposé över hur projekt efter projekt, trots fina och hållbara visioner, slutar med begränsade och toftiga miljöer för barnen i den allt tätare staden.

Utbildningsradion fimade konferensens första dag och föreläsningarna från denna kommer att sändas i Kunskapskanalen under hösten 2015. Föreläsningarna finns också tillgängliga på UR.

Se Maria Engström och Emelie Brunges föreläsning "Konkurrensen om marken" här:

 

Läs om konferensen "Gör plats för barn och unga!" här!

Läs om Maria, Petra och Emelies arbete här!

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012