">In english

NYHETER

Vi har många nya medarbetare

2015-09-23

Nyréns växer och efter sommaren har vi fått många nya medarbetare. Tillsammans vill vi utveckla vårt fokus på stadsbyggnad, kunskapsmiljöer, bostäder, kulturmiljö och träbyggnadskonst. Det är svårt att fånga alla på en bild men här följer en presentation av några stycken nya ansikten på kontoret!

Ulrika Bergström är ny chef för affärsområdet Urbana Rum. Hon kommer närmast från Statsbygg i Oslo där hon varit avdelningsdirektör för Arkitektur och Kulturminnessektionen. Ulrika är arkitekt med över trettio års erfarenhet av yrket. I drygt ett decennium arbetade hon som projekterande arkitekt på bland annat Wingårdhs för att sen ta steget vidare till byggherresidan. På Ericson Real Estate var hon projektledare och på Statens Fastighetsverk hade hon ledande roller knutna till projekt och förvaltning av det byggda kulturarvet.

Henric Munde är arkitekt med inriktning mot bostäder och träbyggnader. Han kommer senast från White arkitekter där han arbetat sedan 2008. Henric har bland annat varit ansvarig arkitekt för framtagandet av Rikshems designhus samt genomförandet av en rad designhusprojekt. Henric har även haft ett långt samarbete med Lindbäcks bygg och bland annat varit ansvarig arkitekt för några av de typhus som Lindbäcks tecknat ramavtal med SABO om.

Carola Magnusson Boman är arkitekt SAR/MSA och har stor erfarenhet av tekniskt komplexa byggnadsprojekt med mycket specifika krav såsom vård-och sjukhuslokaler, laboratorier och kliniska utbildningslokaler. Carola kommer närmast från Respons Arkitekter där hon de senaste åren arbetat med projekt för Akademiska Hus, Karolinska Institutet och Locum. Hon har också erfarenhet av uppdrag inom stadsutveckling, bostäder samt kulturhistoriskt känsliga miljöer.

Angelica Ering är 3D-visualiserare och tog examen 2014. Hon kommer närmast från Berg C.F. Møller och Equator Stockholm.

Mattias Eklund är bebyggelseantikvarie med stor erfarenhet av kulturhistoriska dokumentationer, antikvariska förundersökningar och antikvarisk projektering. Han kommer närmast från Wilund arkitekter & antikvarier.

Karin Pallarp Nilsson, Johan Bjärnström och Amanda Vestberg är våra nya arkitektpraktikanter.

 

 

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012