">In english

NYHETER

Nu rustas Eastmaninstitutet -en av stans vackraste byggnader!

2015-09-23

Under våren 2013 fick Nyréns uppdraget att projektera en fullständig upprustning och invändig ombyggnad av Eastmaninstitutet i Stockholm. Institutet uppfördes av Stockholms stad på 1930-talet med syftet att ge alla stockholmsbarn möjlighet till tandvård. Syftet med projekteringen är dels att förlänga byggnadens livslängd och samtidigt möjliggöra för den befintliga funktionen att vara kvar i byggnaden.

Eastmaninstitutets huvudbyggnad är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt och skyddad i detaljplan. Ett krav från staden har därför varit att exteriören med originalfönster, stenarbeten och dörrar skall bevaras, liksom entréhallen med sin öppna karaktär och bevarade material och detaljer i interiören. Vårt uppdrag har varit en ombyggnad som inriktats på att iordningställa Eastmaninstitutet så att den befintliga verksamheten kan vara kvar. Arbetet har utförts som ett samarbete mellan Nyréns arkitekter och byggnadsantikvarier.

En betydande del av projekteringen har inriktas på att renovera och underhålla de delar som är skyddade. Omfattande åtgärder har föreslagits för energibesparing och förbättrad tillgänglighet enligt gällande krav. Projekteringen har omfattat allt från renovering av fasadputs och koppartak till upprustning av trapphus, fast formgiven inredning och leksaker i väntrummen. Vi har jobbat med tidstypisk färgskala och rustat alla snickerier av mahogny och betsad ek.

Just nu pågår byggarbetet för fullt och Nyréns har varit med hela vägen, från första skiss till färdigupprustad byggnad!

Läs mer om projektet här!

Kontaktperson: Johan Jansen

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012