">In english

NYHETER

Filmen om Vasaplan visas på filmfestival i Lund den 12/9

2015-09-01

Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser med kollektivtrafiknav som samtidigt är en mötesplats och ett kommersiellt torg. Runt platsen finns ett flertal byggprojekt i olika skeden. För att involvera medborgarna i ett tidigt skede har konstnärer och arkitekter anlitas av kommunen för att undersöka hur Vasaplan används, samla medborgarnas synpunkter och utreda vad som är viktigt med platsen. Projektet om gestaltning görs i samråd med Umeå kultur och ingår som en del i Kulturhuvudstadsårets program.

Nyréns Arkitektkontor och dokumentärfilmaren Sven Blume driver projektet Filmen om Vasaplan där personliga berättelser ska bilda ett växande offentligt konstverk och skapa engagemang för Vasaplan. Filmen spelades in under hösten 2014 då man byggde en filmstudio på torget och lät förbipasserande skapa ett 50-tal kortfilmer om platsen. Personliga minnen och poesi blandades med framtida visioner och oro. Filmen skildrar en helt unik medskapande stadsbyggnadsdialog.

Nu visas filmen på Lund International Architecture Film Festival i Lund den 12/9.

Läs mer om Lund International Architecture Film Festival här!

Läs mer om projektet här!

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012