">In english

NYHETER

Pia och Sonia pratar om framtidens Alby på konferens 11 juni

2015-05-28

Arkitekterna Sonia Andersson och Pia Englund är två av flera intressanta föreläsare på konferensen Torg och det offentliga rummet som arrangeras av Svenska Stadskärnor och Teknologiskt Institut den   10-11 juni på Kulturhuset i Stockholm. Sonia och Pia kommer att berätta om våra olika projekt i Alby där Nyréns genomfört en uppmärksammad stadsbyggnadsdialog om strukturförnyelse med fokus på social hållbarhet samt förslag till gestaltning av det nya torget, parkstråket och gårdsmiljöerna tillsammans med Arkitema Architects. Projektet har rönt uppmärksamhet för sitt helhetsgrepp på alla nivåer och för kommunens vilja att satsa i en kontext där det inte har byggts något på 35 år.

Läs mer om konferensen här!

Läs mer om vårt dialogprojekt här!

Läs mer om Tingstorget i Alby här!

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012