">In english

NYHETER

Gör plats för barn och unga! Konferens 3-4 juni

2015-05-28

Konkurrensen om marken växer och det finns för lite plats för många barn i den täta staden. Konsekvenserna för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik blir stora och om detta kommer landskapsarkitekterna Maria Engström och Emelie Brunge föreläsa under en konferens i Sundbyberg den 3-4 juli. Maria, Emelie och kollegan Petra Lindeqvist  blev varse problemet genom sina utredningar och planarbeten för Stockholms stad, bland annat i tätbebyggda Årstaberg.

Tillsammans har de skrivit en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet och föreläst på temat under förra hösten. De har även i samarbete med Patrik Tronde sammankallat 25 Stockholmsbaserade landskaps- och arkitektkontor, totalt mer än 900 konsulter, och skrivit ett remissvar om behovet av bindande krav på barns friyta till Boverkets förslag till Allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor och skolor. I samband med detta uppvaktade de även Stockholms nya borgarråd om bättre förutsättningar för barn i Stockholm.

Nu har du chansen att höra dom igen! Konferensen i Sundbyberg pågår 2-4 juni och arrangeras av Boverket och tankesmedjan Movium vid SLU.

Läs mer om konferensen här!

Anmäl dig här!

Läs mer om Maria, Emelie och Petras arbete här!

Läs en sammanfattning av remissvaret till Boverket här!

 

Illustration av Helena Eriksson


 

 

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012