">In english

NYHETER

Vi vann arkitekttävlingen om Rodga i centrala Norrköping

2015-04-30

Nyréns förslag Olikalika vann arkitekttävlingen om Saltängen 1:11, Rodga, i Norrköping med Kärnhem som byggherre. Området Rodga ligger intill Norrköpings resecentrum och utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av Norrköpings stadskärna. Med vårt förslag vill vi bidra med en ny pusselbit i stadsväven som bygger på variation och mångfald med människan och naturen i centrum.

Vårt förslag väcker intresse genom sitt lekfulla sätt att variera fasader, material och sockelvåningar. Vi har valt att blanda Corténstål med ljus puts, betong, varmförzinkad plåt och trä i fasaderna. Vi har blandat stora och små husvolymer och vi har skapat många möjligheter för odling.

I juryns tävlingsutlåtande poängteras att vi på ett utmärkt sätt redovisar hur vi tänkt arbeta med hållbarhet ur alla aspekter inklusive social hållbarhet. Vår ambition är att uppnå Miljöbyggnad Silver.

Tillsammans med Kärnhem vill vi skapa en bebyggelse som ger förutsättningar för ett socialt liv i en ekologiskt hållbar del av staden.

För mer information kontakta Dag Cavallius.

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012